TFFAuto statusside

Service status

Last updated | Next update in 60 sec.

Loading...

Uptime Last 90 days

View full history

Overall Uptime

Last 24 hours

Last 7 days

Last 30 days

Last 90 days

Status updates

Tilbake

October 30, 2020, 14:39 GMT +01:00

Dagens nedetid skyltes problemer med en databaseserver. Dette er rettet nå og det skal jobbes for å forhindre at en lignende feil kan oppstå.

Ended on October 30, 2020, 15:00

Vedlikehold datasenter

October 28, 2020, 09:00 GMT +01:00

Det er varslet veldikehold på sentrale nettverkskomponenter på datasenteret. Det kan forventes noen brudd i kommunikasjon med internet i tidsrommet
2020-10-29 23:00 - 2020-10-30 01:00

Ended on October 30, 2020, 01:00

That's all folks!

There was an error while fetching the data

Reload the page